Меню Затваряне

Микробиологична лаборатория

Телефон за контакт: 084/614 313Микробиологична лаборатория заема важно място в лечебно-диагностичния процес – за поставяне на точна етиологична диагноза на бактериалните инфекции, назначаване на адекватно лечение,…

Клинична лаборатория

Телефон за контакт: 084/614 273Клиничната лаборатория е акредитирана с максимална акредитационна оценка III ниво, за срок от пет години .Лабораторията е сертифицирана по всички процедури на НСВОК…

Консултативно-диагностичен блок

Консултативно-диагностичният блок се състои от Регистратура, Консултативни кабинети, Клинико-диагностични лаборатории и отделения без легла.Приемът на пациенти, насочени от лечебно заведение за извънболнична помощ, от други…