Меню Затваряне

Клинични пътеки

Дейности за които „МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – РАЗГРАД” АД е сключила договор с Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването за оказване на болнична медицинска помощ през 2020г.

001 – Стационарни грижи при бременност с повишен риск

002 – „Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск без кодове ** 75.1 (16600-00), **75.3 (16600-00;90487-00), **75.35 (16600-00)“

003 – Оперативни процедури за задържане на бременност

004.1 – Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително

004.2 – Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 13 гест. с.

005 – Раждане

006 – Грижи за здраво новородено дете

007 – Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

009 – Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

016 – Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

027 – Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

029 – Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

030.1 – Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18години

032.1 – Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години

033 – Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

035 – Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст

036 – Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

037 – Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

038 – Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

039 – Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст

040.1 – Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

040.2 – Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

041.1 – Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18-годишна възраст

041.2 – Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18-годишна възраст

042.1- Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18-годишна възраст

045 – Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

047.1 – Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години

047.2 – Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години

048 – Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

049 – Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

050.1 – Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години

051.1 – Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

052.1 – Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години

053.1 – Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години

054.1 – Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години

055.1 – Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация за лица над 18г.

056.1 – Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години

057.1 – Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити над 18 години

057.2 – Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити под 18 години

058.1 – Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица над 18 години

059 – Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС)

060 – Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък

061 – Диагностика и лечение на мултипленна склероза

062.1 – Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи за лица над 18г.

063.1 – Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години

064.1 – Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

064.2 – Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

065.1 – Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация за лица над 18г.

066.1 – Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация над 18 години

067 – Диагностика и лечение на паркинсонова болест

068.1 – Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18 години

069.1 – Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18 години

070.1 – Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18 години

071.1 – Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18 години

072.1 – Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт над 18 год.

074.1 – Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18 години

075.1 – Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18 години

076.1 – Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18 години

078.1 – Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

078.2 – Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

084.1 – Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица над 18 години

084.2 – Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица под 18 години

087.1 – Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

087.2 – Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

088.1 – Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

088.2 – Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

089.1 – Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

090.1 – Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

091 – Диагностика и лечение на дегенераптивни и обменни ставни заболявания

098 – Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром

099 – Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги

100 – Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е

101 – Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D

103 – Диагностика и лечение на покривни инфекции

104 – Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения

106.1 – Токсоалергични реакции при лица над 18 години

106.2 – Токсоалергични реакции при лица под 18 години

107 – Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови

108 – Диагностика и лечение на гъбно фалидно отравяне

111 – Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

113.1 – Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа

113.2 – Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

114 – Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

115 – Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

127 – Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност

130 – Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

131 – Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

133 – Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

134 – Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

138 – Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

139 – Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

140.1 – Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години

140.2 – Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години

158 – Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

160 – Нерадикално отстраняване на матката

162 – Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

163 – Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

164 – Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената

165 – Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

166 – Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

169 – Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

170 – Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

171 – Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

172 – Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години-само в условия на спешност

173 – Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

174 – Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години- само в условия на спешност

175 – Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

176 – Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години-само в условия на спешност

177 – Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

178 – Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години-само в условия на спешност

179 – Оперативни процедури върху апендикс-само в условия на спешност

181 – Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

183 – Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

184 – Конвенционална холецистектомия

185 – Лапароскопска холецистектомия

186 – Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

187 – Оперативни процедури върху черен дроб

188 – Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

189 – Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност

190 – Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

191.1 – Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

191.2 – Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

192 – Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

194 – Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

195 – Оперативно лечение при остър перитонит

196 – Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

197 – Консервативно лечение при остри коремни заболявания

199.1 – Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания

199.2 – Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания

202 – Оперативни процедури върху щитовидната и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност

204 – Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение

205 – Тежка черепно – мозъчна травма – консервативно поведение

208 – Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми

209 – Хирургично лечение при травма на главата

210 – Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение

212 – Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност

216 – Спешни състояния в гръдната хирургия

217.1 – Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник

218 – Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

219 – Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

220.1 – Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

220.2 – Оперативни процедури в областта на рамения пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст(лъч)

222 – Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

228 – Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

229 – Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

235 – Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

244 – Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица над 18 години

254 – Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето **

256 – Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обим и сложност с остатъчни проблеми за здравето **

257 – Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно състояние

258 – Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система

259 – Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система

260 – Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

261 – Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

262 – Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

263 – Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

265 – Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

999 – Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура