Меню Затваряне

Отделение по ортопедия и травматология

Отделение по ортопедия и травматология – ІІ ниво, с разкрити  14 легла в т.ч.:

– легла/места за краткосрочен престой – 2.

Телефони за контакт: 084/614 335

 

Екип

  •   Back
  • Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
  • Отделение по инфекциозни болести
  • Отделение по нервни болести
  • Отделение по ортопедия и травматология
  • Отделение по педиатрия
  • Отделение по пневмология и фтизиатрия
  • Отделение по психиатрия
  • Отделение по ушно-носно-гърлени болести
  • Отделение по хирургия
  • Отделение по акушерство и гинекология
  • Отделение по анестезиология и интензивно лечение
  • Отделение по вътрешни болести
  • Спешно отделение
  • Отделение по очни болести
Д-р Борислав Борисов

Началник отделение Отделение по ортопедия и травматология Специалност: Ортопедия и травматология   Завършва ВМИ гр. Варна през 1996г. Придобива специалност по ортопедия и травматология през 2002г.…