Меню Затваряне

ТЕЛК

Телефон за контакт: 084/614 324

Обект на дейността на ТЕЛК е експертиза на трайната и временна нетрудоспособност на лицата, получили увреждания на здравето – общо заболяване, злополука, професионално заболяване.
В ТЕЛК работят трима лекари-експерти със следните специалности – интерна, неврология и хирургия (ортопедия – травматология) и четирима лекари на граждански договор. Годишно се освидетелстват около 3500 лица. Работи се по методиката на Наредбата за експертиза на работоспособността от 17.07.2000г., според която трайната загуба на работоспособността се определя в проценти спрямо здравето на неувредено лице (100%).
Дейността на ТЕЛК включва и социални дейности по отношение трудоустрояване на лицата и необходимост от помощни средства. ТЕЛК работи в тясно сътрудничество с ТП на НОИ гр.Разград.


Председател:

д-р Венцислав Шопов – специалност вътрешни болести
Роден през 1962г. в гр. Кубрат, обл. Разград. Завършил медицина през 1989г. в МУ гр.Варна, филиал гр.Добрич. Работил като лекар-ординатор, в КРО при МБАЛ „Св.Иван Рилски“-Разград от 1989 до 2001г. Придобива специалност Вътрешни болести през 2001г.
От м.Юли.2001г. е назначен за член на ТЕЛК  гр.Разград.
От м.Юли.2007г. е Председател на ТЕЛК гр.Разград.


Членове:

Д-р Росица Джурова – невролог
Д-р Пламен Иванов – ортопед
д-р Галя Тавкова – специалност Педиатрия и Инфекциозни болести
д-р Полина Гоцева – специалност Пневмология и фтизиатрия
д-р Петър Вълканов – специалност Психиатрия
д-р Мариана Радева – специалност Очни болести