Меню Затваряне

Медицински дейности

Медицински дейности

Амбулаторни процедури

Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица

1 – Хрониохемодиализа

2 – Перитонеална диализа с апарат

3 – Перитонеална диализа без апарат

4 – Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия

11 – Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

18 – Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност

19 – Оперативно отстраняване на катаракта

20 – Хирургично лечение на глаукома

21 – Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

22 – Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

23 – Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

25 – Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

26 – Амбулаторни хирургични процедури

29 – Поетапна вертикализация и обучение в ходене

34 – Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

42 – Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии

99 – „Предсрочно изпълнение на дейностите по клинична пътека…“ от приложение № 11 към чл. 1 и чл. 3 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, както и приложение № 18