Меню Затваряне

Полезна информация за прием

Полезна информация за прием на пациенти

1. Спешни пациенти се приемат 24 часа в денонощието чрез:
  • Спешно отделение на „МБАЛ“СВ.Иван Рилски“-Разград“АД;
  • Център за спешна медицинска помощ;
  • Друго лечебно заведение;
  • Личен лекар, специалист от извънболнчна помощ;
  • Самонасочили се.

2. Пациенти с прекъснати здравно-осигурителни права постъпващи за спешен прием се приемат веднага за лечение, като в срок до 24 часа или до края на лечението възстановят здравно осигурителните си права. В случай, че не се възстановят здравно осигурителните си права пациента заплаща лечението си по цени на НЗОК.

3. Планов прием:
  • Здравно осигурени с направление от личен лекар или специалист от извънболнична помощ;
  • Здравно неосигурени срещу заплащане по цени на лечебното заведение.

4. Лечебното заведение предлага платени услуги за избор на:
  • Самостоятелна стая;
  • Лекар или екип за осъществяване на определена медицинска дейност;
  • Самостоятелен сестрински пост;
  • Допълнителен помощен персонал.


5. Изследвания по желание на пациента се извършват след предварително заплащане по цени определени в ценоразписа в лечебното заведение.

Всички постъпващи за лечение в „МБАЛ“СВ.Иван Рилски“-Разград“АД задължително да представят:
  • Документ за самоличност;
  • Рецептурна книжка/ако имат такава/
  • Експертно решение на ТЕЛК /ако има такова/
  • Медицинска документация касаеща минали или настоящи заболявания