Меню Затваряне

Отделение по педиатрия

Отделение по педиатрия – ІІ ниво, с разкрити  20 легла, като легловата база за интензивно лечение са 5.

Телефони за контакт: 084/614 264

В отделението работят лекари с придобита специалност по детски болести и двама специализиращи лекари.

Основната дейност на отделението е диагностично – лечебна.

Извеждат се деца с дихателна и сърдечно-съдова недостатъчност, гърчови състояния, кетоацидоза, хипогликемия, остра бъбречна недостатъчност и др.

Екип

  •   Back
  • Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
  • Отделение по инфекциозни болести
  • Отделение по нервни болести
  • Отделение по ортопедия и травматология
  • Отделение по педиатрия
  • Отделение по пневмология и фтизиатрия
  • Отделение по психиатрия
  • Отделение по ушно-носно-гърлени болести
  • Отделение по хирургия
  • Отделение по акушерство и гинекология
  • Отделение по анестезиология и интензивно лечение
  • Отделение по вътрешни болести
  • Спешно отделение
  • Отделение по очни болести