Меню Затваряне

Микробиологична лаборатория

Телефон за контакт: 084/614 313

Микробиологична лаборатория заема важно място в лечебно-диагностичния процес – за поставяне на точна етиологична диагноза на бактериалните инфекции, назначаване на адекватно лечение, ранно откриване и ограничаване разпространението на вътреболнични полирезистентни щамове. Лабораторията успешно е покрила с максимален брой точки контролния цикъл по програмата за контрол на качеството – базова степен А към МЗ.