Меню Затваряне

Отделение по очни болести

Отделение по очни болести – ІІ ниво, с разкрити 10 легла.

Телефони за контакт: 084/614 279

Разполага и с легла/места за краткосрочен престой – 5.

Отделение по очни болести е обезпечено с нов апарат за факоемулсификация, произведен 2015г. и с нови диагностични апарати. 

В отделението се извършват операции на очните придатъци вкл. отстраняване и пластика на туморни образувания; птеригиум (външно перде) и катаракта (вътрешно перде) по съвременен безкръвен и безшевен метод (факоемулсификация).

Съвременно лечение на глаукома и консервативно лечение на всички заболявания на очите. 

Екип

  •   Back
  • Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
  • Отделение по инфекциозни болести
  • Отделение по нервни болести
  • Отделение по ортопедия и травматология
  • Отделение по педиатрия
  • Отделение по пневмология и фтизиатрия
  • Отделение по психиатрия
  • Отделение по ушно-носно-гърлени болести
  • Отделение по хирургия
  • Отделение по акушерство и гинекология
  • Отделение по анестезиология и интензивно лечение
  • Отделение по вътрешни болести
  • Спешно отделение
  • Отделение по очни болести