Меню Затваряне

Отделение по инфекциозни болести

Отделение по инфекциозни болести  е с ІІ ниво на компетентност. 

Телефони за контакт: 084/614 269

Основна дейност е изолация, диагностика и лечение на инфекциозни заболявания, които не се лекуват в амбулаторни условия или чието доболнично лечение не е дало резултат.

Отделението разполага с 15 болнични легла, разпределени съобразно механизма на предаване на заразата.

В отделението се лекуват тежко протичащи форми на инфекциозните заболявания – чревни, хепатитни, въздушно-капкови, покривни и невроинфекции

Екип

  •   Back
  • Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
  • Отделение по инфекциозни болести
  • Отделение по нервни болести
  • Отделение по ортопедия и травматология
  • Отделение по педиатрия
  • Отделение по пневмология и фтизиатрия
  • Отделение по психиатрия
  • Отделение по ушно-носно-гърлени болести
  • Отделение по хирургия
  • Отделение по акушерство и гинекология
  • Отделение по анестезиология и интензивно лечение
  • Отделение по вътрешни болести
  • Спешно отделение
  • Отделение по очни болести