Меню Затваряне

Отделение по вътрешни болести

Отделение по вътрешни болести – ІІ ниво с разкрити 18 легла, в т.ч. легла за активно лечение с дейности  с преобладаваща терапевтична насоченост:

   Ендокринология  и болести на  обмяната – І ниво – 5;

   Нефрология – IІ ниво – 3;

   Ревматология – ІІ ниво- 5

   Гастроентерология

   Кардиология

   Непрофилирани – 2

Телефони за контакт: 084/614 266

Отделението  разполага с новоизграден гастроцентър, обзаведен със съвременна видеоендоскопска апаратура «Олимпус».

Освен диагностични процедури се извършват и терапевтични процедури (полипектомии, хемостази). Отделението разполага с нов съвременен ехографски апарат, който позволява извършването на биопсии под ехографски контрол и контрастно усилена ехография.

Екип

  •   Back
  • Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
  • Отделение по инфекциозни болести
  • Отделение по нервни болести
  • Отделение по ортопедия и травматология
  • Отделение по педиатрия
  • Отделение по пневмология и фтизиатрия
  • Отделение по психиатрия
  • Отделение по ушно-носно-гърлени болести
  • Отделение по хирургия
  • Отделение по акушерство и гинекология
  • Отделение по анестезиология и интензивно лечение
  • Отделение по вътрешни болести
  • Спешно отделение
  • Отделение по очни болести
Д-р Димитричка Стоева

Лекар-специалист Отделение по вътрешни болести Специалност: Вътрешни болести, Гастроентерология   Завършва медицина в МУ гр.Варна през 1994г. Придобива специалност Вътрешни болести през 2008г. в МУ Варна…