Меню Затваряне

Регистратура

Телефони за контакт: 084 / 62 43 21

В регистратурата се извършва регистрация по прием на пациенти в МБАЛ “Св.Иван Рилски“ – Разград АД чрез Регистрационната система на събития по хоспитализация и дехоспитализация (HADIS), заверяване и извеждане на медицински документи издадени от лечебното заведение, информация за пациентите относно разположението на клиничните структури.