Меню Затваряне

Отделение по образна диагностика и компютърна томография

ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ

В Отделение по образна диагностика се извършват:

 Конвенционални рентгенографии на всички анатомични области;
 Рентгеноскопични изследвания на гастроинтестинален тракт;
 Компютърна томография на всички анатомични области, компютърна
ангиография.
В отделението се обслужват пациенти:
 Приети за стационарно лечение в болницата;
 Пациенти преминали през спешно отделение и приемно-консултативни
кабинети за спешен и планов прием;
 Пациенти срещу заплащане по ценоразпис, утвърден от изпълнителния
директор на лечебното заведение.


ЕКИП:
Д-р Атанас Тодоров – лекар специалист, началник отделение;
Д-р Атанас Атанасов – лекар специалист;
Д-р Цветомир Цанков – лекар специалист;
Д-р Елис Давудова – лекар специализант;
Д-р Петя Недкова – лекар специализант;
Пембе Юксел – старши рентгенов лаборант.

Телефони за контакт:
084 614286
0893057411