Меню Затваряне

Отделение по пневмология и фтизиатрия

Отделение по пневмология и фтизиатрия  – ІІ ниво

Телефони за контакт: 084/614 289

с разкрити  33 легла, като леглата за краткосрочен престой са 2, а тези за продължително лечение – 10:

– пулмологични легла – 25 с легла за интензивно лечение – 3;

– фтизиатрични легла – 8;

Отделението е с разкрити два сектора – пневмологичен – за лечение на болни с хронични неспецифични белодробни заболявания и фтизиатричен – за лечение на болни с туберкулоза.

Разполага с необходимата апаратура за диагностика и лечение на белодробните заболявания.

Екип

  •   Back
  • Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
  • Отделение по инфекциозни болести
  • Отделение по нервни болести
  • Отделение по ортопедия и травматология
  • Отделение по педиатрия
  • Отделение по пневмология и фтизиатрия
  • Отделение по психиатрия
  • Отделение по ушно-носно-гърлени болести
  • Отделение по хирургия
  • Отделение по акушерство и гинекология
  • Отделение по анестезиология и интензивно лечение
  • Отделение по вътрешни болести
  • Спешно отделение
  • Отделение по очни болести

Началник отделение Отделение по пневмология и фтизиатрия Специалност: Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия   Образование – висше, медицина, завършила ВМИ-Варна през 1991г. Специалност: Вътрешни болести –…

Лекар-специалист Отделение по пневмология и фтизиатрия Специалност: Пневмология и фтизиатрия

Лекар-специалист Отделение по пневмология и фтизиатрия Специалност: Вътрешни болести