Меню Затваряне

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Отделение по анестезиология и интензивно лечение – ІІІ ниво

Телефони за контакт: 084/614 333

с разкрити 10 легла в т.ч.:

– легла/места за краткосрочен престой – 2

Отделението е създадено през 1975г. Функционира с 10 легла, разположени в три зали, които са снабдени с необходима техника и апаратура. В отделението се лекуват болни с нарушения на основните жизнени функции от почти всички профили. Разполагаме с необходимата апаратура за осъществяване на продължителна дихателна реанимация. Обезпечават се всички видове оперативни интервенции с обща анестезия. Използват се всички анестезионни техники.

Екип

  •   Back
  • Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
  • Отделение по инфекциозни болести
  • Отделение по нервни болести
  • Отделение по ортопедия и травматология
  • Отделение по педиатрия
  • Отделение по пневмология и фтизиатрия
  • Отделение по психиатрия
  • Отделение по ушно-носно-гърлени болести
  • Отделение по хирургия
  • Отделение по акушерство и гинекология
  • Отделение по анестезиология и интензивно лечение
  • Отделение по вътрешни болести
  • Спешно отделение
  • Отделение по очни болести
Д-р Георги Кулишев

Началник отделение Отделение по анестезиология и интензивно лечение Специалност: Анестезиология и реанимация   Завършва Висш медицински институт гр. Варна, филиал гр. Добрич Придобита специалност Анестезиология и…

Лекар-специалист Отделение по анестезиология и интензивно лечение Специалност: Анестезиология и реанимация

Лекар-специалист Отделение по анестезиология и интензивно лечение Специалност: Анестезиология и реанимация

Д-р Левент Апти

Лекар-специалист Отделение по анестезиология и интензивно лечение Специалност: Анестезиология и реанимация

Д-р Добромир Стоянов

Лекар-специалист Отделение по анестезиология и интензивно лечение Специалност: Анестезиология и реанимация