Меню Затваряне

Д-р Георги Кулишев

Началник отделение
Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Специалност: Анестезиология и реанимация

 

Завършва Висш медицински институт гр. Варна, филиал гр. Добрич
Придобита специалност Анестезиология и реанимация през 1998 г.
От 1991 г. до 1992 г. работи в Клиника по вътрешни болести към Висш военномедицински институт гр. Варна
От 1992 г. работи като ординатор във Вътрешно отделение на Общинска болница гр. Исперих.
От 1993 г. назначен като ординатор в ОАРИЛ на Общинска болница гр. Исперих.
От 1997 г. завеждащ ОАРИЛ на Общинска болница Исперих.
От 2001 г. започва работа като ординатор в ОАИЛ на МБАЛ „Св.Иван Рилски – Разград” АД
От 01.02.2007 г. назначен за Началник Спешно отделение при МБАЛ „Св.Иван Рилски – Разград” АД
От 01.11.2008 г. Началник ОАИЛ