Меню Затваряне

МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград“ АД обявява 10 работни места

О   Б   Я   В   А

 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – РАЗГРАД АД  ГР. РАЗГРАД, ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА:

  1. Отделение по трансфузионна хематология – 2 лекари, от които 1 със специалност трансфузионна хематология;
  2. Отделение по образна диагностика – 2 лекари със специалност или специализанти;
  3. Отделение по акушерство и гинекология – 1 лекар специалист;
  4. Отделение по педиатрия – 1 лекар специалист;
  5. Отделение по вътрешни болести – 1 лекар със специалност кардиология;
  6. Операционен блок към Отделение по хирургия – 3 операционни сестри – брутно възнаграждение – до 3 000 лв.

ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ  ОСИГУРЯВА  ДОСТОЙНО  ЗАПЛАЩАНЕ.

За контакти:

084 624554 – Изпълнителен директор

084 614200 – Човешки ресурси