Меню Затваряне

МБАЛ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“– РАЗГРАД АД ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ ВАКАНТНИ МЕСТА:

 • 2-ма лекари със специалност Хирургия;
 • 3-ма лекари със специалност  Вътрешни болести;
 • 2-ма лекари със специалност Хематология;
 • 1 лекар със специалност Трансфузионна хенатология
 • 2-ма лекари със специалност Педиатрия;
 • 2-ма лекари със специалност Неонатология;
 • 2-ма лекари със специалност Анестезиология и интензивно лечение;
 • 2-ма лекари със специалност Психиатрия;
 • 1 лекар със специалност Пневмология и фтизиатрия;
 • 2-ма лаборанти – Кръвен център;
 • 15 медицински сестри;
 • 5 акушерки.

 

За контакти:

084/628468 – Ръководител направление „Икономически дейности”.