Меню Затваряне

Обява свободни работни места за длъжност „Операционна сестра“ в Отделение по хирургия на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ – Разград АД

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – РАЗГРАД” АД О Б Я В Я В А ТРИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ОПЕРАЦИОННА…

МБАЛ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“– РАЗГРАД АД СПЕШНО ТЪРСИ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ НЕОНАТОЛОГИЯ!

МБАЛ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“– РАЗГРАД АД, СПЕШНО ТЪРСИ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ НЕОНАТОЛОГИЯ! АТРАКТИВНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ! За контакти: 084/628468 – Ръководител направление „Икономически дейности”.

МБАЛ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“– РАЗГРАД АД ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ ВАКАНТНИ МЕСТА:

2-ма лекари със специалност Хирургия; 3-ма лекари със специалност  Вътрешни болести; 2-ма лекари със специалност Хематология; 1 лекар със специалност Трансфузионна хенатология 2-ма лекари със специалност Педиатрия; 2-ма лекари със…

МБАЛ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“– РАЗГРАД АД ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ ВАКАНТНИ МЕСТА:

2-ма лекари със специалност Хирургия; 3-ма лекари със специалност  Вътрешни болести; 2-ма лекари със специалност Хематология; 2-ма лекари със специалност Педиатрия; 2-ма лекари със специалност Неонатология; 2-ма лекари със специалност Анестезиология…

Обява свободни работни места за длъжност „Операционна сестра“ в Отделение по хирургия на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ – Разград АД

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – РАЗГРАД” АД О Б Я В Я В А ТРИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ОПЕРАЦИОННА…