Меню Затваряне

МБАЛ „Св.Иван Рилски – Разград“ АД осигурява преддипломен стаж на студенти

МБАЛ „Св.Иван Рилски – Разград“ АД има готовност да сключи договори със студенти за осигуряване на преддипломния им стаж (платен от лечебното заведение) и на работно място след завършване на обучението им по реда на Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател, както следва:

 

Наименование на лечебното заведение (ЛЗ) Специалност на студентите (на всеки ред се посочва  една от специалностите медицина, медицинска сестра, акушерка, лекарски асистент, медицински лаборант, рентгенов лаборант или рехабилитатор*) Предлаган брой студенти по конкретната специалност , с които ЛЗ е готово да сключи договор по реда на Наредбата***
1 МБАЛ“ Св.Иван Рилски – Разград“ АД Медицина 20
2 МБАЛ“ Св.Иван Рилски – Разград“ АД Медицинска сестра 30
3 МБАЛ“ Св.Иван Рилски – Разград“ АД Акушерка 10
4 МБАЛ“ Св.Иван Рилски – Разград“ АД Медиински лаборант 10
5 МБАЛ“ Св.Иван Рилски – Разград“ АД Рентгенов лаборант 10
С НАРЕДБАТА СЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДЪРЖАВАТА ДА ЗАПЛАЩА НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ, КОИТО ИМАТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С РАБОТОДАТЕЛ. СТУДЕНТИТЕ, СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР, НЕ ЗАПЛАЩАТ ИЛИ ЗАПЛАЩАТ ЧАСТИЧНО ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО.