Меню Затваряне

Премахване на всички паднали, сухи и увредени дървета на територията на МБАЛ-Разград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че на територията на „МБАЛ „Св.Иван Рилски“ – Разград“ АД ще се извърши дейност по премахването на всички паднали, сухи и увредени дървета.

Дейността се осъществява с Разрешение № 258/14.12.2023г., издадено от Община Разград. При изпълнението на дейността по разрешението, Изпълнителя се задължава да извърши дейността при спазване на действащите технически правила и мерки за безопасност на труда и противопожарни изисквания.