Меню Затваряне

Обява свободни работни места за длъжност „Шофьор“

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„СВ. ИВАН РИЛСКИ” – РАЗГРАД” АД

О Б Я В Я В А

ЧЕТИРИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА

ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР” 

   I. Изисквания за заемане на обявената позиция:

– Образователно-квалификационна степен: Средно образование;

– Свидетелство за управление на МПС категория „B” или „С“;

– Готовност за работа на смени, съгласно график;

 

II. Допълнителни изисквания:

– Физическа, психическа и емоционална устойчивост ;

– Способност за бърза ориентация в ситуацията и вземане на адекватни решения;

– Способност за координация и концентрация ;

– Спазване на професионална етика;

– Умения за работа в екип.

 

            III. Ние предлагаме.

–        Отлично възнаграждение;

 

IV. Необходими документи за участие.

–     Заявление от кандидата в свободен текст;

–        Автобиография – Европейски формат със снимка;

–        Копие от диплома;

 

Документите се подават във Фронт Офиса на „МБАЛ „Св. Иван Рилски” – Разград” АД, град Разград, ул. „Коста Петров” № 2, административна сграда, всеки делничен ден от 08:00 часа до 16:30 часа, лично или чрез упълномощен представител.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД и при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработване на лични данни.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на среща за разговор.

           

            За справки и допълнителна информация: телефон +359 84 624 321.

 

 

Д-Р СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ

 Изпълнителен дикретор на

„МБАЛ „Св. Иван Рилски” – Разград” АД