Меню Затваряне

Д-р Станимир Георгиев – изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград“ с ексклузивно интервю за списание Forbes Bulgaria

д-р Станимир Георгиев - изпълнителен директор на МБАЛ "Св. Иван Рилски - Разград"

Д-р Станимир Георгиев вярва, че с отличен екип, уважение и много труд ще превърне МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград“ в болница за пример

Д-р Георгиев, Вие поехте директорския пост на болницата в Разград преди няколко месеца. Разкажете накратко за Вашия кариерен път.

През 2012 г., след завършване на Медицинския университет в гр. Варна, започнах работа като лекар в Спешно отделение на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград“. Месец по-късно получих предложение за работа в Отделение по ортопедия и травматология, което приех. През 2014 г. започнах специализация в същото отделение, която приключих успешно през 2019 г. От февруари, тази година съм изпълнителен директор на болничното заведение.

Защо се ориентирахте към мениджърската позиция?

Като лекар-специалист не бях доволен от политиките, които бяха провеждани в последно време в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Разград. Смятам, че имам знанията, уменията и образованието да променя развитието на лечебното заведение в по-добра посока.

Като потребител на здравни грижи бих желал в града ни да има сигурна и стабилна болница, която да предоставя по-добро обслужване за хората от региона. Като директор визията ми е МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград“ да стане по-привлекателно място за работа на лекари и медицински персонал като цяло.

Така че основен мотив за моето решение беше подобряването на здравните услуги и цялостното състояние на лечебното заведение, с цел удовлетворяване нуждите както на обществото, така и на служителите на болницата.

Да се ръководи лечебно заведение е предизвикателство в наши дни. Какви ежедневни предизвикателства срещате и как се справяте с тях?

В момента здравната система е изправена пред сериозни затруднения – липсват както медицински кадри в лечебните заведения, така и финансови средства за заплати и оборудване. Като част от тази система, МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград“ не прави изключение от общото. Изпитваме остър дефицит на медицински персонал, трудовите възнаграждения не са конкурентни, което затруднява подбора на кадри и всичко това превръща управлението на лечебното заведение в истинско предизвикателство.

Въпреки затрудненията, лечебното заведение продължава да изпълнява своите дейности и функции и работещите в него вярват в предвидимостта, стабилността и надеждността на МБАЛ-Разград, като виждат в лицето на болницата сигурен и коректен работодател.

Пациентите и обществеността могат да разчитат на услугите ни 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

Нашите партньори в общинските болници могат да разчитат на нашето сътрудничество и взаимопомощ.

В последно време се появиха публикации, които се стремят да уронят имиджа на ръководството на болницата. Как ще коментирате?

Предпочитам да не коментирам. Лошото е, че подобни публикации се опитват с лека ръка да разрушат това, което и без това се гради трудно, особено в наши дни. Целите и стремежът на целия мениджърски екип на болницата са насочени към по-мащабно развитие на лечебното заведение, укрепване на кадровия дефицит и обновяване на апаратурата с цел предоставяне на по-високо качество на здравни услуги.

Споделихте за проблем с привличането на кадри. Как смятате, че може да се намери решение?

На първо място е важно да бъдат създадени по-добри условия на труд. Необходимо е подобряване квалификацията на работещия персонал чрез обучения, свързани с нови технологии, методи на диагностика, лечение и въобще всякакви иновативни добри практики. От съществено значение е и обновяването и допълването на медицинската апаратура в лечебното заведение. Огромна необходимост е подобряването на трудовите възнаграждения.

Не на последно място моята цел е с колегите да създадем един отличен екип, който да се основава на разбиране, взаимно уважение и подкрепа. Екип, с който да се развиваме и да успяваме заедно. Защо? Материалната база, разбира се, е от изключително значение, но без добрите специалисти тя е безполезна. Най-важните са хората!

Имате ли вече конкретни идеи, по които работите?

Да, коментираме проект, свързан с привличане на чуждестранни инвестиции, макар и още на ранна фаза инициативата има огромен потенциал. Тя ще допринесе както за болницата, така и за хората от региона.

Планираме партньорства, които ще позволят иновативно обучение на персонала в болницата.

Следим световните практики и се опитваме да вземаме това, което е приложимо за нашия регион и смятаме, че ще даде добри резултати.

Кои, според Вас, са качествата на успешния лидер в областта на медицината, а и не само?

Качествата, които трябва да притежава един лидер са много и те се променят постоянно в динамичния и все по-дигитален свят, в който живеем. Според мен правилната формула е, когато се съчетават умения за работа с хора (емпатия, емоционална интелигентност, справяне с конфликти, коучинг/менторство) с умения и знания, свързани със спецификата на професионалната област, в който работи екипът. Лидерът показва отправната точка и целта, работи с екипа, за да начертае пътя и да променя курса, когато се налага. За да бъде лидер, един човек трябва да успява да бъде гъвкав и да се приспособява към променящата се среда. Да се учи и развива, така че да бъде адекватен на нея и да бъде пример за колегите, с които работи.

Какво бихте посъветвали Ваши колеги-лекари, които тепърва се ориентират към мениджърски позиции?

Бих ги посъветвал да трупат знания всеки ден, за да могат да имат основа, на която да стъпят, и смелост, за да преминават през предизвикателствата, с които ще се сблъскат. Това, че са заели мениджърска позиция не означава, че те ще загърбят лекарската професия. Напротив, те трябва да бъдат готови да продължават да учат не просто в тясната насока на своята специалност, но и да се развиват като мениджъри.

*Интервю за списание Forbes Bulgaria: https://forbesbulgaria.com/2023/05/23/working-for-a-better-hospital/