Меню Затваряне

Отделение по обща и клинична патология

Телефон за контакт: 084/614 319Отделението е единственото по рода си в Разградска област. Разполага със секционна зала, хистологична и цитологична лаборатории. В отделението са развити следните…

Отделение по образна диагностика и компютърна томография

ДЕЙНОСТ И УСЛУГИВ Отделение по образна диагностика се извършват: Конвенционални рентгенографии на всички анатомични области; Рентгеноскопични изследвания на гастроинтестинален тракт; Компютърна томография на всички анатомични…

Отделение по трансфузионна хематология

Телефон за контакт: 084/614 281Основна дейност на отделението е безвъзмездното кръводаряване, изследване на взетата кръв за инвазивни инфекции – СПИН, HbsAg, хепатит „С“, ТПХА. Задоволяване нуждите…

Микробиологична лаборатория

Телефон за контакт: 084/614 313Микробиологична лаборатория заема важно място в лечебно-диагностичния процес – за поставяне на точна етиологична диагноза на бактериалните инфекции, назначаване на адекватно лечение,…

Клинична лаборатория

Телефон за контакт: 084/614 273Клиничната лаборатория е акредитирана с максимална акредитационна оценка III ниво, за срок от пет години .Лабораторията е сертифицирана по всички процедури на НСВОК…

Консултативно-диагностичен блок

Консултативно-диагностичният блок се състои от Регистратура, Консултативни кабинети, Клинико-диагностични лаборатории и отделения без легла.Приемът на пациенти, насочени от лечебно заведение за извънболнична помощ, от други…