Меню Затваряне

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ – СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – РАЗГРАД“ АД

 На основание заповед № РД-16-261/27.10.2022г. на Министъра на здравеопазването е открит конкурс за избор на членове на съвета на директорите за следната позиция: Представител на държавата – един, който да отговаря на изискванията на чл.63 ал.1 от ЗЛЗ.

Конкурса е обявен на интернет страницата на МЗ, достъпна на следния адрес: https://www.mh.government.bg/bg/karieri/konkurs-za-izbor-na-chlenove-na-organi-razgrad-27/