Меню Затваряне

51% недиагностицирана заболеваемост показват резултатите от прегледите с мобилната лаборатория на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград“ АД

„МБАЛ „Св.Иван Рилски“ – Разград“ АД изпълни договорените дейности с РЗИ Разград за 2023г. по приоритет „Здравеопазване“ от Националния план за действие за периода 2022-2023г. към Националната стратегия на РБ за равенство, приобщаване и участие на ромите.

Бяха извършени скринингови прегледи с мобилна клинична лаборатория.

Обхванати населени места: с. Ясеновец, с. Сеслав, с. Мортагоново, с. Юпер, с.Звънарци, с. Бисерци, с. Г. Извор.

Кратък анализ на извършената дейност: На 124 души от различни социални групи и различни населени места бяха извършени следните изследвания: ПКК, измерване на RR(кръвно налягане) и сатурация – кислородна, а резултатите бяха обобщени след преглед от интернист. Установен голям процент (51%) скрита, недиагностицирана заболеваемост.