Меню Затваряне

МБАЛ „Свети Иван Рилски – Разград“ АД получи нова апаратура по оперативна програмата „Региони в растеж“

По проект на Министерство на здравеопазването BG 16 RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи”, финансирани по Оперативна програма “Региони в растеж” на “МБАЛ „Свети Иван Рилски- Разград“ АД
бе предоставена безвъзмездно следната модерна медицинска апаратура:
– Система за назална високопоточна кислородна терапия за Отделението по пулмология и фтизиатрия. Служи за кислородна терапия на пациенти с респираторен дистрес и хипоксия и е много по-ефективна от стандартната кислородна терапия. Има
устойчиво благоприятно въздействие на болни с белодробни заболявания.
– Нов стационарен ултразвуков апарат за ехографии от висок клас, оборудван с три трансдюсера – абдоминален, кардиологичен и за повърхностни структури – щитовидна жлеза. Апаратът е производство на Canon и е базиран в Отделение по вътрешни болести.