Меню Затваряне

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023г. НА „МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – РАЗГРАД“ АД

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023г. НА „МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – РАЗГРАД“ АД

Предложената от кандидатите цена за извършване на независим одит да бъде представена в следния вид:
– Цена на услугата без ДДС;
– ДДС в размер на 20% (ако е приложимо);
– Крайна цена на услугата.
Крайната цена се формира като сбор от стойността без ДДС + ДДС в размер на 20% (ако е приложимо).