Меню Затваряне

„Седмица на отворените врати“ в Отделение по пневмология и фтизиатрия към МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград“ АД

У В Е Д О М Л Е Н И Е

В изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на
туберкулозата в България, „МБАЛ „Св.Иван Рилски” – Разград” АД
обявява „Седмица на отворените врати“, която ще се проведе в периода до
29 септември 2023г. вкл. в Отделение по пневмология и фтизиатрия.
Прегледи ще се извършват всеки ден от 11.00ч. до 12.00ч. през
посоченият период от специалистите в Отделение по пневмология и
фтизиатрия на лечебното заведение.

Д-р Станимир Георгиев
Изпълнителен директор