Меню Затваряне

Съвет на директорите

Теодор Гарвалов

Председател на Съвета на директорите

Д-р Ивиан Бенишев

Заместник-председател на Съвета на директорите

Д-р Станимир Георгиев

Изпълнителен директор

Оперативно ръководство

  1. Д-р Станимир Георгиев – Изпълнителен директор
  2. Д-р Евгений Генев – Ръководител „Медицински дейности“
  3. Румяна Андреева – Главна медицинска сестра
  4. Емил Попов – Ръководител „Икономически дейности“