Меню Затваряне

МБАЛ „Св.Иван Рилски – Разград” АД

 

Разградската болница съществува от 4 май 1879 година. В своята 141- годишна история тя се е утвърдила като лечебно заведение с регионално значение, с оформен потенциал от кадри, база, знания, опит и професионализъм. Тази болница поддържа пулса на живота в Разградска област.

Според летописите през 1881 година в Разградска окръжна болница е създадена противовариолната ваксина Оспения телетник. Изобретателят е руският лекар Борис Окс. В Разград е създадена и първата лаборатория за производство на ваксината, която предотвратява епидемия от едра шарка в цяла Североизточна България.

МБАЛ „Свети Иван Рилски” е областна болница, в която компетентни екипи от лекари и други медицински специалисти извършват диагностика и лечение на остри и обострени хронични болести, травми и състояния изискващи оперативно лечение в болнични условия.

В болницата се извършват прецизни медико-диагностични консултации, поискани от всички лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ в Разградска област и извън нея.

Диагностично-лечебния процес и свързаните с него медицински и немедицински дейности, се изпълняват по алгоритми на Програмата за управление и устойчиво развитие на качеството, която е защитена в лечебното заведение, по международния стандарт ISO 9001:2000.

Постигната САF. Качеството на управление на процесите се одитира перманентно. Поради тези причини Разградската болница е конкурентноспособна и предпочитана за стационарно лечение на пациенти от областта и извън нея.

Екипите на болницата работят успешно по договор с НЗОК по клинични пътеки и високоспециализирани дейности.

На МБАЛ „Св.Иван Рилски – Разград” АД е присъдена международна награда Лидер по престиж и качество за 2007 год.
Формулата за успеха на МБАЛ „Св.Иван Рилски – Разград” АД е екипен стил на ръководство и управление на всички нива, който осигурява ефективна възможност за достъпен, качествен и непрекъснат лечебен процес в лечебното заведение.