Меню Затваряне

Нова модерна и иновативна апаратура в МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград“ АД

С финансовата подкрепа на Министерството на здравеопазването в МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград“ АД бе закупена модерна медицинска апаратура, с което се допринася за подобряване качеството и точността на диагностиката на пациентите :
– многофункционален компютърен томограф SIEMENS, по-известен на пациентите като скенер в Отделение по Образна диагностика;
– нова лапароскопска апаратура за миниинвазивна хирургия в Отделение по хирургия. Комбинираната лапароскопска система е последно поколение апаратура на американската компания COVIDIEN. С новото медицинско оборудване ще се увеличат обемът и броят на безкръвните интервенции в отделението.

Считано от 01.10.23 г. трудовото възнаграждение на специалистите по здравни грижи в лечебното заведение е увеличено с 23,8 %, което е второ увелечение за годината.