Меню Затваряне

Медицински съвет

В „Многопрофилна болница за активно лечение „Св.Иван Рилски” – Разград” АД  функционира Медицински съвет в състав:

 1. Д-р Евгений Генев – Ръководител Направление „МД” и началник на Отделение по хирургия;
 2. д-р Людмила Йорданова – Началник отделение по вътрешни болести;
 3. д-р Кадрие Кязимова  – Началник отделение по педиатрия;
 4. д-р Романка Василева – Началник отделение по инфекциозни болести;
 5. д-р Борислав Борисов  – Началник отделение по ортопедия и травматология;
 6. д-р Александър Райчев – Началник отделение по очни болести;
 7. д-р Светломир Маринов – Началник отделение по ушно-носно-гърлени болести;
 8. д-р Мишел Озиолор – Началник отделение по акушерство и гинекология;
 9. д-р Георги Кулишев – Началник ОАИЛ;
 10. д-р Полина Гоцева  – Началник отделение по пневмология и фтизиатрия;
 11. д-р Петър Вълканов – Началник отделение по психиатрия;
 12. д-р Орлин Симов–Началник отделение за физиотерапия и рехабилитация;
 13. д-р Росен Цветанов – Началник отделение по хемодиализа;
 14. д-р Калушка Петрова – Началник отделение по трансфузионна хематология;
 15.  д-р Илияна Кръстева – Началник клинична лаборатория;
 16. д-р Екатерина Кубратова – Началник микробиологична лаборатория;
 17. д-р Атанас Тодоров – Началник отделение по образна диагностика;
 18.  д-р Диана Василева – Началник отделение по съдебна медицина;
 19. д-р Илия Великов – Началник спешно  отделение;
 20. д-р Росица Джурова  – Председател ТЕЛК;
 21. маг.фарм. Даниел Цветков – Управител болнична аптека;
 22. Румяна Андреева  – Главна медицинска сестра.